„Plánování v oblasti vod“

Ministerstvo zemědělství se obrací na veřejnost s žádostí o vyplnění dotazníku.
Výsledky těchto dotazníků pomůžou ke zjištění názorů a postojů, které zaujímá veřejnost a občané k přijatým opatřením.
Dotazník naleznete zde

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYO4pg8Y5LVWlx4xD2vesO1kWAg5rS5ZiQya-M6u1ojWIAJw/viewform

Výstava – Hody v Tupesích

Vážení spoluobčané, Obec Tupesy připravuje výstavu o Slováckých hodech v Tupesích.

Obracíme se na všechny, kteří mají zvláště historické fotografie, filmové záběry,  věcné památky, či vzpomínky o jejich zapůjčení.

Prosíme vás o přinesení na na Obecní úřad – po nascanování, či zadokumentování originály vrátíme. V případě že máte materiál v počítači , prosíme o zaslání emailem na adresu starosta@tupesy.cz

Za vaši pomoc předem děkujeme.

Informace k platbě místních poplatků – splatnost 5.10.2018

Poplatek ze psů:

– sazba poplatku 50,– Kč/pes,
– variabilní symbol 1341,
– specifický symbol číslo domu.

Poplatek za svoz odpadu:

– sazba poplatku 550,– Kč/osoba,
– děti do tří let věku včetně 300,– Kč/dítě,
– za rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba činí poplatek 550,– Kč,
– variabilní symbol 1340,
– specifický symbol číslo domu.

Oba poplatky jsou splatné 5.10.2018. Platbu lze provést i v hotovosti na obecním úřadě.

Velehradská pouť a Dny lidí dobré vůle 2018

Oznamujeme v souvislosti s konáním koncertu Lidí dobré vůle a celonárodní pouti na Velehradě, že ve středu 4.7.2018 od 12:00 do čtvrtku  5.7.2018  17:00 bude uzavřena silnice směrem na Velehrad. Bude fungovat kyvadlová doprava z Tupes na Velehrad se zastávkou u lékárny a u hřiště.
Záchytné parkoviště na hřišti v Tupesích bude fungovat jako v minulých letech.

Podrobnosti ke kyvadlové dopravě naleznete zde 
Kompletní program naleznete zde 
Přechodné dopravní značení naleznete zde