Vánoční stromky

Obec Tupesy nabízí možnost odložit odstrojené vánoční stromky na místa sběru separovaných odpadů (plasty, papír,sklo) . Pracovníci obce stromky odvezou na koompostárnu a seštěpkují.

Tříkrálová sbírka

Při tříkrálové sbírce , konané dne 7.1.2017 bylo občany obce Tupesy darováno 38 502 Kč. Všem dárcům, koledníkům a vedoucím skupinek děkujeme za jejich dary, štědrost a vlídné přijetí koledníků. Částka byla předána Charitě v Uh.Hradišti.

EKOLAMP – sběrná nádoba

msnSběrnou nádobu najdete také v naší obci na obecním úřadě !

Zpětný odběr zářivek pro naši obec zajišťuje již 4 roky kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice vytváří hustou síť sběrných míst, přispívá na provoz sběrného místa, zajišťuje přepravu sběrných nádob do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří obci Tupesy finanční prostředky, které bychom jinak museli utratit na likvidaci nebezpečných odpadů.  Celý článek zde .

Vánoční zpívání a festival dobrot a chutí

vanocni-zpivani-2016Obec Tupesy, základní a mateřská škola a tupeské spolky zvou všechny srdečně na festival dobrot a chutí a na vánoční zpívání do Muzea Tupeské keramiky, které proběhne v neděli  18.12. 2016.

Festival dobrot a chutí a doprovodný program pro děti bude zahájen od 15:00 hod
Vánoční zpívání  začne od 16:00 hod

Na příjemné předvánoční setkání se těší Koťátka, Kuřátka, Čutora, Škopek, Džbánek, Parádnice, Tupešané, hasiči , myslivci , zahrádkáři , Klub žen