Služba UtilityReport pro Zlínský kraj

Stavíte a potřebujete vyjádření od subjektů k existenci technické infrastruktury ?
Služba UtilityReport po vyplnění formuláře vygeneruje seznam subjektů technické infrastruktury a připraví pro ně plnohodnotné žádosti ve formátu PDF.
Subjektům, které umožňují elektronický příjem žádostí od služby UtilityReport, se žádosti zároveň odešlou. Zbývajícím musíte žádost doručit svépomocí.
Na území Zlínského kraje byla služba spuštěna 31.5.2019.

Služba je pro občany – stavebníky bezplatná. Přístup je na adrese https://site.kr-zlinsky.cz

Poutní mše sv.

Oznamujeme, že u příležitosti svátku zasvěcení kaple v Tupesích se bude slavná mše svatá konat v tuto neděli v kapli v Tupesích až v 11:00 hodin.

Po mši svaté zveme všechny na přátelské posezení u kávy a drobných pochutin u kaple a u hasičské zbrojnice.

Srdečně zveme všechny na slavnou mši svatou v 11:00 hodin v neděli 2. června 2019.

Volby do Evropského parlamentu

Vážení občané,

dle § 59 odst. 11 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů volební orgány nesmí zjištěné výsledky hlasování zveřejnit do doby stanové pro uzavření poslední volební místnosti na území EU.

Výsledky hlasování budou zveřejněny v pondělí 27. května 2019.

Žádost vlastníkům psů a návštěvníkům přírody

Žádáme všechny vlastníky psů, aby je měli na vodítku během procházek i ve volné krajině, nejenom v zastavěné části obce.
Stejně tak se obracíme s žádostí o respektování pohybu pouze po cestách na všechny, kteří přírodu navštěvují. Chůze či běhání po polích způsobuje škodu jak pro zvěř, tak pro zemědělce.
V jarní přírodě je řada mláďat, která jsou vůči psům bezbranná. K opuštění mláďat jejich matkou a následnému úhynu dochází i poté, co je pes pouze očichá nebo se jich dotkne člověk.
Za dodržování toho, že zabráníte volnému pobíhání psů děkuje Myslivecké sdružení Tupesy – Břestek a Obec Tupesy.