Myslivecký ples Tupesy

myslivecky-plesMyslivecký spolek Tupesy – Břestek pořádá v sobotu dne 4. února 2017 od 20.00 hodin v tělocvičně Základní a Mateřské školy Tupesy již tradiční Myslivecký ples. K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina Aventis Band z Napajedel. Bude připraveno občerstvení, bohatá tombola a v restauraci U Barmana zvěřinové speciality. Předprodej vstupenek  probíhá u pana Josefa Šefránka, Tupesy čp. 377, tel: 731 238 428.  Srdečně zvou myslivci

 

Fašank 2017

Tupeská chasa oznamuje všem spoluobčanům, že fašank v naší obci proběhne v tradičním termínu 25.2.2017. Všichni zájemci o aktivní účast se zvou na první přípravné setkání v pátek 27.1.2017 do tělocvičny ZŠ Tupesy.
Srdečnou pozvánku naleznete zde.  (https://vimeo.com/199729747)

Myslivecký ples v Tupesích

Myslivecký spolek Tupesy – Břestek pořádá od 20.00 hodin v sobotu dne 4. února 2017 v tělocvičně Základní a Mateřské školy Tupesy již tradiční Myslivecký ples. K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina Aventis Band z Napajedel. Bude připraveno občerstvení, bohatá tombola a v restauraci U Barmana zvěřinové speciality. Předprodej vstupenek bude probíhat v odpoledních hodinách – od 17.00 hodin od pondělí 16. ledna 2017 u pana Josefa Šefránka, Tupesy čp. 377, tel: 731 238 428.  Srdečně zvou myslivci.

Seminář „ Eliminace vlivu zemědělské činnosti na zvěř a ekosystémy a hodnocení škod zvěří na plodinách “

Seminář „Eliminace vlivu zemědělské činnosti na zvěř a ekosystémy a hodnocení škod zvěří na plodinách “, pořádaný Zemědělským svazem ČR, Uherské Hradiště se koná dne 17. ledna 2017 od  9. hod. v zasedací místnosti společnosti „ Ostrožsko“ v Ostrožské Lhotě viz. pozvánka s přihláškou. Toto téma je jistě zajímavé pro občany, vlastníky pozemků.

pozvánka

 

Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věc

Finanční správa ČR informuje o nové službě, kterou zavádí pro poplatníky daně z nemovitých věcí. Tato služba spočívá v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mailovou adresu, kterou si poplatníci daně z nemovitých věcí (vlastníci nemovitých věcí) zvolí. Tuto službu lze zřídit velmi jednoduše a rychle vyplněním tiskopisu (v příloze), a doručením tiskopisu na příslušný finanční úřad nejpozději do 15. března zdaňovacího období. Poplatníkům, kteří o zaslání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem požádají, již nebude zasílána složenka, ale veškeré informace nutné pro platbu daně

Příloha:

informace-k-nove-sluzbe-zasilani-udaju-pro-placeni-dane-z-nemovitych-vec

a5_letak_nova_sluzba_fs

zadost

Veškeré informace k této službě lze také nalézt na stránkách Finanční správy ČR:

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2016/informace-k-nove-sluzbe-zasilani-udaju-p-7638

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/de-novinky/letak_nova_sluzba_FS-DzN_emailem.PDF

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-financni-sprava-cr/Zadost_5559_pril.1.pdf

 

Vánoční stromky

Obec Tupesy nabízí možnost odložit odstrojené vánoční stromky na místa sběru separovaných odpadů (plasty, papír,sklo) . Pracovníci obce stromky odvezou na koompostárnu a seštěpkují.

Tříkrálová sbírka

Při tříkrálové sbírce , konané dne 7.1.2017 bylo občany obce Tupesy darováno 38 502 Kč. Všem dárcům, koledníkům a vedoucím skupinek děkujeme za jejich dary, štědrost a vlídné přijetí koledníků. Částka byla předána Charitě v Uh.Hradišti.