EKOLAMP – sběrná nádoba

Sběrnou nádobu najdete také v naší obci na obecním úřadě !

Kam s nefunkční zářivkou?

 

Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.

V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak postupně všichni začínáme používat ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Tedy kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček: pokud taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného skla. Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) v malém množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.  Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji ve sběrném dvoře. Obsluha sběrného dvora od Vás úsporku zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila.  Zpětný odběr zářivek pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu. Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí až o 80 % nižší spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.  Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.

SBĚR ODPADU V OBCI TUPESY – Jaro 2017

Obec Tupesy oznamuje sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu ve dnech 7. a 8. dubna 2017

 

Kontejnery budou umístěny ve dvoře ZŠ a pracovníci OU budou provádět dohled nad roztříděním odpadu

  • v pátek 7.4. od 14:00 do 18:00 hodin.
  • v sobotu 8.4. od 9:00 do 14:00 hodin.

 

Myslivecký ples Tupesy

myslivecky-plesMyslivecký spolek Tupesy – Břestek pořádá v sobotu dne 4. února 2017 od 20.00 hodin v tělocvičně Základní a Mateřské školy Tupesy již tradiční Myslivecký ples. K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina Aventis Band z Napajedel. Bude připraveno občerstvení, bohatá tombola a v restauraci U Barmana zvěřinové speciality. Předprodej vstupenek  probíhá u pana Josefa Šefránka, Tupesy čp. 377, tel: 731 238 428.  Srdečně zvou myslivci