Odborná rada – prevence požárů

osh-uherske-hradisteOdborná rada prevence OSH okr. Uherské Hradiště – informace pro zopakování.

 Vánoce bez požárů

I přes tento krásný čas,bychom si měli uvědomit všechna rizika, která jsou s používáním otevřeného ohně doma spojená. Domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály. Koberce, čalounění, záclony – to vše je dnes vyrobeno z umělých vláken, které snadno hoří. Požáry v bytech se vlivem blízkosti hořlavých materiálů rychle šíří a mohou způsobit značné materiální škody.

VEČER SE SVĚTLUŠKAMI

vecer-se-svetluskami-23-11-2016ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPESY srdečně zve všechny děti školkou i školou povinné, jejich rodiče a prarodiče na zábavný VEČER SE SVĚTLUŠKAMI. Sraz bude ve středu 23.11.2016 v 17:00 hodin v areálu Orlovny. Teple se oblečte a nezapomeňte lampiony, lucerničky a světýlka.

BESEDA S DŮCHODCI

Sbor pro občanské záležitosti a Obecní úřad Tupesy srdečně zvou na besedu s důchodci.

Kdy: ve středu 23. listopadu 2016

Kde: v jídelně základní školy

od 15:30 hodin.

Program a pohoštění zajištěno.

Informace společnosti E.ON ČR k odstávkám elektrické energie

Vážení občané,

společnost E.ON každoročně navyšuje objem finančních prostředků do obnovy a posílení distribučního zařízení elektrické energie, čímž aktivně zajišťuje podmínky pro stále rostoucí požadavky zákazníků na kvalitu a spolehlivost dodávky, současně způsobem šetrným k životnímu prostředí.

I ve vaší obci zrealizujeme v období  říjen-prosinec 2016 rozsáhlou investiční akci v hodnotě 1,6 mil. Kč , když vybudujeme v katastrálních územích Tupesy transformační stanici 22/0,4kV a  kabelový rozvod nízkého napětí  v  obce.

Vážení zákazníci, snažíme se, abyste byli co nejvíce spokojeni s kvalitou našich služeb. To je také důvodem, proč realizujeme tuto rekonstrukci sítě, která umožní spolehlivou a kvalitní dodávku elektrické energie do vašich odběrných míst, výrazně prodlouží životnost energetického zařízení a je také předpokladem pro další navyšování odběrných míst ve vaší obci.

Vzhledem k tomu, že s touto investiční akcí bude spojeno i přerušení dodávky elektrické energie na nezbytně nutnou dobu, žádáme vás tímto zdvořile o pochopení tohoto omezení, jež bude pro uvedenou investiční akci nezbytné.

O tomto plánovaném přerušení dodávky budeme informovat dle platné legislativy způsobem v místě obvyklým v součinnosti s vaším obecním úřadem např. vyvěšením na úřední desce.

Pro zjištění možnosti individuálního oznamování plánovaného přerušení dodávky el. energie kontaktujte prosím bezplatnou zákaznickou linku naší společnosti 800 77 33 22 nebo získáte informaci o plánovaném vypnutí na webových stránkách www.eon-distribuce.cz. .

 

Pevně věříme, že nám zachováte Vaši přízeň.

S pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.

 

VEČER SE SVĚTLUŠKAMI

svetluskyZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPESY srdečně zve všechny děti školkou i školou povinné, jejich rodiče a prarodiče na zábavný VEČER SE SVĚTLUŠKAMI. Sraz bude ve středu 16.11.2016 v 17:00 hodin v areálu Orlovny. Teple se oblečte a nezapomeňte lampiony, lucerničky a světýlka.

Podzimní listování

listovaniPřijďte si popovídat o svých oblíbených knihách a získat tipy na další četbu – vezměte s sebou svou oblíbenou knihu.

Přijďte si posedět s lidmi, kteří rádi věnují svůj volný čas četbě. Setkání si můžete zpříjemnit drobnými domácími dobrotami.

Pozvání patří všem bez rozdílu, ať jste či nejste zapsáni v knihovně.

Kdy: 22.11.2016 v 17h

Kde: Místní knihovna Tupesy