Upozornění SVK, a.s.

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. oznamují, že v důsledku provádění nutné opravy  a údržby na veřejném vodovodu, §9 odst. 6 písm. a) v.č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů,bude uzavřena voda dne 1.3.2016 od 8:00 do 13:00 hodin.


Jedná se jen o část obce Tupesy, viz. mapa SVK


Žádají občany, aby v tuto dobu neotvírali kohoutky, aby v případě dřívějšího puštění vody nevznikly škody, za které nenese SVK,a.s. odpovědnost.

Report from Contemporary Art Exhibition in Town Hall

Contemporary art is art produced at the present period in time. Contemporary art includes, and develops from, Postmodern art, which is itself a successor to Modern art. In vernacular English, „modern“ and „contemporary“ are synonyms, resulting in some conflation of the terms „modern art“ and „contemporary art“ by non-specialists.