Žádost vlastníkům psů

Žádáme všechny vlastníky psů, aby je měli na vodítku během procházek i ve volné krajině, nejenom v zastavěné části obce.
V jarní přírodě je řada mláďat, která jsou vůči psům bezbranná. K opuštění mláďat jejich matkou a následnému úhynu dochází i poté, co je pes pouze očichá nebo se jich dotkne člověk.
Za dodržování toho, že zabráníte volnému pobíhání psů děkuje Myslivecké sdružení Tupesy – Břestek a Obec Tupesy.

Seminář ořezu stromů

Český zahrádkářský svaz Tupesy ve spolupráci s Obecním úřadem v Tupesích vás srdečně zve na seminář ořezu ovocných stromů s praktickými ukázkami.
Seminář proběhne na zahradě pana Lesy čp 370  v pátek 23.3.2018. Sraz zájemců je v 16:30 u prodejny Jednota. Účast je bezplatná.