Výzva

Obec Tupesy vyzývá všechny řidiče a majitele motorových vozidel, aby neparkovali na chodnících.
Komplikují zimní údržbu a znemožňují užívání chodníků pro děti, maminky s kočárky a ostatní chodce.
Pokud nedojde k nápravě, bude nezbytné požádat o pomoc Policii ČR.

Valná hromada TJ Tupesy

Tělovýchovná jednota Tupesy oznamuje, že v pátek 16.2.2018 od 20:30 hodin se v restauraci U Barmana bude konat zasedání valné hromady. Výkonný výbor tímto zve k jednání všechny své členy a předem děkuje za účast.

Myslivecký ples

MS Tupesy – Břestek Vás srdečně zve na Myslivecký ples, který se koná v sobotu 13.1. ve 20 hodin v tělocvičně ZŠ v Tupesích. Vstupenky v předprodeji u p. Šefránka.
Od 17 hodin budou v pohostinství U Barmana zvěřinové speciality. K tanci a poslechu hraje AVENTIS. myslivecký ples

Mimořádná veterinární opatření – africký mor prasat

Obecní úřad v Tupesích informuje všechny chovatele prasat o nařízení mimořádného veterinárního opatření, které vydala Státní veterinární správa.
Podle tohoto nařízení jsou všichni chovatelé domácích prasat na území Zlínského kraje povinni nejpozději do 31.1.2018 nahlásit obecnímu úřadu chov domácích prasat.
Nesplnění této povinnosti je sankcionováno pokutou 50.000,– Kč jde-li o fyzickou osobu a 2.000.000,– Kč jde-li o právnickou osobu.
Smyslem opatření je vytvoření podmínek k zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat ve Zlínském kraji.
Bližší podrobnosti je možné nalézt na úřední desce obce Tupesy. Oznámení podané ústní nebo písemnou formou je možné podat kdykoliv během pracovní doby Obecního úřadu v Tupesích vždy od 7.30 do 15.30 hodin.

Odečet vodoměrů

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. oznamují svým odběratelům, že v době od 11. ledna 2018 do 22. ledna 2018 bude prováděn odečet vodoměrů. Žádáme občany, aby umožnili bezproblémový přístup k měřícímu zařízení. Společnost děkuje odběratelům za vstřícnost.