Vánoční stromky

Obec Tupesy informuje občany o možnosti, že vánoční stromky zbavené všech ozdob je možno odkládat v místech sběru separovaných odpadů – u kontejnerů na plasty, papír a sklo.

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Děkujeme všem koledníkům , vedoucím skupinek a zejména  dárcům , kteří darovali při letošní tříkrálové sbírce dne 5.1.2019 v naší obci  41 248 Kč a 2 Eura.

Všem dárcům a koledníkům srdečně děkujeme za pomoc a jejich štědrost.

Výsledek sbírky v minulém roce činil 39 991 Kč.

Vánoční zpívání

V neděli 16.12.2018 od 16 hodin se v Muzeu tupeské keramiky koná tradiční Vánoční zpívání. Vystoupí děti z mateřské a základní školy, Čutora, Parádnice a Tupešané. Připravena je myslivecká tombola a tradiční možnost zdobení perníčků. V letošním roce všechny srdečně zveme na zabijačkové speciality. K prožití krásného adventního večera zvou všechny občany naší obce vystupující. Plakat_van_zpivani

Vánoláš

Skautský oddíl Tupesy srdečně zve všechny děti v sobotu 15.12.2018 od 14 hodin do tělocvičny Základní školy v Tupesích na každoroční Vánoláš. S sebou vezměte přezůvky a drobný dárek pod stromeček pro svého kamaráda. Vánoláš 2018