Upozornění

Ve středu 7.6.2017 budou pracovníci společnosti O2 zjišťovat zájem o využití datových linek v lokalitě od Boršic a současně budou nabízet občanům v této lokalitě své produkty. Na základě projeveného zájmu se vlastník těchto linek, společnost CETIN, rozhodne o ponechání nebo zrušení těchto linek v této lokalitě.

 

Dětský den

Český Junák – skaut, oddíl Tupesy vás srdečně zve na dětský den.

Odpoledne plné her a atrakcí pro všechny děti proběhne v neděli 4.června
od 14:00 na hřišti TJ Tupesy.

POUŤ V TUPESÍCH

U příležitosti svátku zasvěcení kaple v Tupesích bude v neděli 28.5.2017 slavná mše svatá v kapli v Tupesích od 14:00 hod. (krojovaní a uniformovaní jsou vítáni). Po mši svaté bude následovat přátelské posezení v Muzeu tupeské keramiky.