Průzkum využívání sociálních služeb – dotazník

Dobrý den,

dovolujeme si Vás oslovit s průzkumem využívání sociálních služeb a zjištění zájmu či potřebnosti další pomoci v naší obci, člena MIKROREGIONU BUCHLOV. Prosíme o chvilku Vašeho času, který strávíte nad vyplněním dotazníku. Dotazník obdržíte také v papírové podobě, který je potřeba po vyplnění odevzdat na obecní úřad. Pokud nemáte možnost dotazník odevzdat či odeslat elektronicky, je možno jej po telefonické domluvě vyzvednout osobně u Vás doma. Sesbírané informace z dotazníků poslouží zastupitelstvu obce k dalšímu plánování zlepšení života v obci. Dotazník, prosím, odevzdejte nejpozději do 31. 5. 2017 na podatelnu obecního úřadu.

Dotazník

Den matek, Den otevřených dveří v ZŠ

Obec Tupesy a Základní a mateřská škola v Tupesích. Vás zvou srdečně v neděli 7. května na den otevřených dveří ve škole , který bude  začínat ve 13:00  a na oslavu Dne matek, který proběhne na Orlovně od 16:000
Na bohatý a zajímavý program zvou děti ze školky, žáci školy, učitelé a kulturní komise Obecního úřadu.
Více informací o oslavě Dne matek naleznete zde.
Informace o Dnu otevřených dveří ve škole naleznete zde

EKOLAMP – sběrná nádoba

Sběrnou nádobu najdete také v naší obci na obecním úřadě !

Kam s nefunkční zářivkou?

 

Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.

V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak postupně všichni začínáme používat ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Tedy kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček: pokud taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného skla. Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) v malém množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.  Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji ve sběrném dvoře. Obsluha sběrného dvora od Vás úsporku zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila.  Zpětný odběr zářivek pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu. Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí až o 80 % nižší spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.  Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.

SBĚR ODPADU V OBCI TUPESY – Jaro 2017

Obec Tupesy oznamuje sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu ve dnech 7. a 8. dubna 2017

 

Kontejnery budou umístěny ve dvoře ZŠ a pracovníci OU budou provádět dohled nad roztříděním odpadu

  • v pátek 7.4. od 14:00 do 18:00 hodin.
  • v sobotu 8.4. od 9:00 do 14:00 hodin.