Strom republiky

U příležitosti významného výročí 100 let od vzniku Československé republiky zveme všechny občany na výsadbu Stromu republiky.

Akce se uskuteční 28. 10. v 16:00 na prostranství vedle skautské klubovny  (naproti odbočce ke mlýnu)

Do kořenů stromu bude uložena pamětní schránka. Nabízíme všem spolkům a organizacím uložení pamětní listiny, či drobných předmětů do této schránky.

Součástí shromáždění bude neformální zpívání spolků a ohňostroj. Plakát naleznete zde

 

Výšlap na Brdo

Český Junák – skaut , oddíl Tupesy zve všechny členy, rodiče a příznivce turistiky na tradiční výšlap 28.10.2018 na Brdo.
Autobus z Tupes na Salaš bude odjíždět ze zastávky u Obecního úřadu v 9:00
Autobus zpět ze Salaše – běžným linkovým spojem
Pojďte s námi uctít a připomenout výročí vzniku Československé republiky.

Srdečně zve skautský oddíl Tupesy

Sběr odpadu

Ve dnech 19.10. – 20.10.2018  se uskuteční sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu. Kontejnery budou umístěny ve dvoře ZŠ a pracovníci OU budou provádět dohled nad roztříděním odpadu.

  • v pátek 19.10.  od 14:00 do 18:00 hodin,
  • v sobotu 20.10.  od 9:00 do 14:00 hodin.

Více informací naleznete zde