Zápas přípravky TJ Tupesy

TJ Tupesy zve všechny příznivce fotbalu a malých fotbalových talentů na zápas přípravky TJ Tupesy proti SK Boršice. Radost z fotbalu, napětí, emoce, góly i nasazení, to vše můžete s námi prožít v neděli 16. září od 10:00 hodin. Pro malé i velké fanoušky občerstvení zajištěno.

Program obnovy obce – možnost připomínek

Děkujeme všem občanům a spolkům, kteří se zapojili do tvorby dokumentu Program obnovy obce. Dokument popisuje stav, možnosti i potřeby občanů obce v horizontu do roku 2024. Obsahuje i návrhy na zcela konkrétní akce a aktivity. Pokud chcete přispět k rozšíření navrhovaných aktivit prosíme vás o zaslání návrhů na adresu starosta@tupesy.cz Celý dokument je ke stažení zde.

Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického řízení (reg. číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0003008).

Slavnosti vína

Obec Tupesy zve všechny příznivce folkloru na Slavnosti vína do Uherského Hradiště v sobotu 8. září. Zvláštní autobus pro všechny, kteří chtějí slavnosti navštívit odjede v sobotu 8. září v 8:00 hodin od obecního úřadu. Prezentace obce bude v atriu Františkánského kláštera.

„Plánování v oblasti vod“

Ministerstvo zemědělství se obrací na veřejnost s žádostí o vyplnění dotazníku.
Výsledky těchto dotazníků pomůžou ke zjištění názorů a postojů, které zaujímá veřejnost a občané k přijatým opatřením.
Dotazník naleznete zde

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYO4pg8Y5LVWlx4xD2vesO1kWAg5rS5ZiQya-M6u1ojWIAJw/viewform

Výstava – Hody v Tupesích

Vážení spoluobčané, Obec Tupesy připravuje výstavu o Slováckých hodech v Tupesích.

Obracíme se na všechny, kteří mají zvláště historické fotografie, filmové záběry,  věcné památky, či vzpomínky o jejich zapůjčení.

Prosíme vás o přinesení na na Obecní úřad – po nascanování, či zadokumentování originály vrátíme. V případě že máte materiál v počítači , prosíme o zaslání emailem na adresu starosta@tupesy.cz

Za vaši pomoc předem děkujeme.