Vánoční stromky

Obec Tupesy informuje občany o možnosti, že vánoční stromky zbavené všech ozdob je možno odkládat v místech sběru separovaných odpadů – u kontejnerů na plasty, papír a sklo.

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Děkujeme všem koledníkům , vedoucím skupinek a zejména  dárcům , kteří darovali při letošní tříkrálové sbírce dne 5.1.2019 v naší obci  41 248 Kč a 2 Eura.

Všem dárcům a koledníkům srdečně děkujeme za pomoc a jejich štědrost.

Výsledek sbírky v minulém roce činil 39 991 Kč.