Poutní mše sv.

Oznamujeme, že u příležitosti svátku zasvěcení kaple v Tupesích se bude slavná mše svatá konat v tuto neděli v kapli v Tupesích až v 11:00 hodin.

Po mši svaté zveme všechny na přátelské posezení u kávy a drobných pochutin u kaple a u hasičské zbrojnice.

Srdečně zveme všechny na slavnou mši svatou v 11:00 hodin v neděli 2. června 2019.

Volby do Evropského parlamentu

Vážení občané,

dle § 59 odst. 11 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů volební orgány nesmí zjištěné výsledky hlasování zveřejnit do doby stanové pro uzavření poslední volební místnosti na území EU.

Výsledky hlasování budou zveřejněny v pondělí 27. května 2019.

Žádost vlastníkům psů a návštěvníkům přírody

Žádáme všechny vlastníky psů, aby je měli na vodítku během procházek i ve volné krajině, nejenom v zastavěné části obce.
Stejně tak se obracíme s žádostí o respektování pohybu pouze po cestách na všechny, kteří přírodu navštěvují. Chůze či běhání po polích způsobuje škodu jak pro zvěř, tak pro zemědělce.
V jarní přírodě je řada mláďat, která jsou vůči psům bezbranná. K opuštění mláďat jejich matkou a následnému úhynu dochází i poté, co je pes pouze očichá nebo se jich dotkne člověk.
Za dodržování toho, že zabráníte volnému pobíhání psů děkuje Myslivecké sdružení Tupesy – Břestek a Obec Tupesy.

Den matek

Kulturní komise a vystupující srdečně zvou rodiče, prarodiče a další hosty na bohatý program u příležitosti Dne matek, a to v neděli 12. května 2019 od 15:00 hodin v tělocvičně základní školy.