Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

NÁVRH závěrečného účtu a návrh účetní závěrky Obce Tupesy za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření