Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Záměr Zlínského kraje č. EKO/020/20 o převodu nemovitých věcí – pozemku parc.č. 566/15 ostatní plocha o výměře 197 m2 v k.ú.Tupesy na Moravě