2017

Rozpočet Obce Tupesy na rok 2017

vyvěšeno dne: 13.3.2017

RO výhled Obec Tupesy 2018-2019

vyvěšeno dne: 13.3.2017

2016

Závěrečný účet obce Tupesy za rok 2015

vyvěšeno dne: 20.3.2017