Obecní úřad v Tupesích informuje všechny chovatele prasat o nařízení mimořádného veterinárního opatření, které vydala Státní veterinární správa.
Podle tohoto nařízení jsou všichni chovatelé domácích prasat na území Zlínského kraje povinni nejpozději do 31.1.2018 nahlásit obecnímu úřadu chov domácích prasat.

Nesplnění této povinnosti je sankcionováno pokutou 50.000,– Kč jde-li o fyzickou osobu a 2.000.000,– Kč jde-li o právnickou osobu.
Smyslem opatření je vytvoření podmínek k zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat ve Zlínském kraji.
Bližší podrobnosti je možné nalézt na úřední desce obce Tupesy. Oznámení podané ústní nebo písemnou formou je možné podat kdykoliv během pracovní doby Obecního úřadu v Tupesích vždy od 7.30 do 15.30 hodin.

Zatím zde nejsou žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude nikde zveřejněna. Povinná pole jsou označená (*).