Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aktuality

Místní poplatky 2021

Vážení občané,

poplatek za komunální odpad pro rok 2021 činí 600,- Kč, děti do 3 let včetně 300,- Kč. V případě nemovitostí, kde nejsou hlášeny žádné osoby k trvalému pobytu je stanovena úhrada ve výši 600 Kč za takovou nemovitost.

Poplatek za psa pro rok 2021 činí 50,– Kč.

Oba poplatky je možno uhradit v hotovosti na obecním úřadě anebo bankovním převodem, č. ú. 10823721/0100, SS číslo domu, VS TKO: 1340, VS pes: 1341.

Splatnost obou poplatků je do 05.10.2021.

Očkování psů proti vzteklině

MVDr. Bednařík oznamuje chovatelům psů, že se uskuteční povinné očkování psů proti vzteklině. Očkování bude provádět ve své ordinaci ve Zlechově, č. p. 127, a to ve středu 16.06.2021 v době od 16:00 do 18:00 hodin. Cena vakcinace jednoho psa je 150,– Kč.

Odhalení památníku návštěvy Jana Pavla II.

Oznamujeme, že u příležitosti svátku zasvěcení kaple v Tupesích se bude konat mše svatá v neděli 30. května v 15:00. Hlavním celebrantem bude biskup Josef Hrdlička.
Obec Tupesy současně zve na navazující požehání a odhalení památníku návštěvy Jana Pavla II. v roce 1990. Odhalení památníku  u fotbalového hřiště v Tupesích proběhne v 16:30. Děti zveme na doprovodný program.