Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aktuality

Nabídka pomoci

Obecní úřad v Tupesích nabízí pomoc se zajištěním nákupů, nebo jiných bezodkladných záležitostí všem, kteří se z důvodu zdravotního stavu, nebo karantény nemohou vzdálit z domova.
Stejně tak poskytneme, těm co potřebují, ústenky jako ochranu dýchacích cest.
V případě potřeby kontaktujte obecní úřad V Tupesích, tel. 572597115, 77359715, nebo emaily starosta@tupesy.cz,  info@tupesy.cz

Žádost krizového štábu

Krizový štáb obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště eviduje žádost Uherskohradišťské nemocnice o dobrovolníky, kteří by v současné situaci pomohli řešit její stávající personální situaci. Nemocnice by přivítala DOBROVOLNÍKY z řad občanů:
kteří z důvodu vládních krizových opatření nechodí do práce u svého zaměstnavatele nebo mají z jiných důvodů možnost a jsou OCHOTNÍ DLOHODOBĚ pomoci;
jedná se o sanitářské práce a všeobecnou péči o pacienty (podle aktuální potřeby a po zaškolení);
časově zní žádost minimálně na dobu 14 dnů, nejlépe 1 měsíc;
mohou to být muži i ženy; s ohledem na předpokládaný druh práce spíše muži;
z pracovně právního hlediska by se jednalo uzavření dohody o pracovní činnosti.
Pokud můžete a jste ochotni pomoci, prosím kontaktujte Ing. Ivu Mošťkovou, e-mail: iva.mostkova@mesto-uh.cz 
Databáze těchto dobrovolníků bude předána pověřenému zástupci Uherskohradišťské nemocnice a to teprve na jejich žádost.

Změny v organizaci dopravy

Z důvodu zavedených protiepidemických opatření za účelem omezení šíření infekce Covid-19 bude od 18. října zahájen režim omezených jízdních řádů spočívající v omezení školních spojů, spojů na bohoslužby a posilových spojů do Brna. Přesný rozsah provozu na jednotlivých linkách naleznete v sekci Jízdní řády. Regionální vlaková doprava zůstává zatím beze změn. Více info https://www.id-zk.cz/