Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aktuality

Místní poplatky 2020

Vážení občané,

poplatek za komunální odpad pro rok 2020 činí 600,- Kč, děti do 3 let včetně 300,- Kč.

Poplatek za psa pro rok 2020 činí 50,– Kč.

Oba poplatky je možno uhradit v hotovosti na obecním úřadě anebo bankovním převodem, č. ú. 10823721/0100, SS číslo domu, VS TKO: 1340, VS pes: 1341.

Splatnost obou poplatků je do 05.10.2020.

Povinné očkování psů proti vzteklině.

Dr. Bednařík oznamuje, že bude provádět povinné očkování psů proti vzteklině.
Podmínkou platného očkování je povinnost mít psa současně označeného mikročipem.
S očkováním bude současně provedena kontrola očipování a v případě, že pes dosud označen mikročipem nebyl, bude provedeno očipování.  Z tohoto důvodu se bude očkování a případné označování mikročipem provádět v jeho ordinaci ve Zlechově čp. 127, a to ve středu 24.6. v době od 16:00 do 18:00.
Cena vakcinace jednoho psa je 150 Kč. V případě vakcinace a současně označení mikročipem a vystavení mezinárodního očkovacího průkazu je cena 590 Kč

Kompostéry do našich zahrad

Vážení spoluobčané. Obec Tupesy se připravuje na podání žádosti o získání dalších kompostérů o objemu cca 1000l. Vyzýváme vlastníky nemovitostí, kteří mají o kompostér zájem, aby nejpozději do pondělí 8. června oznámili svůj zájem na Obecní úřad, osobně, či emailem na adresu starosta@tupesy.cz. Vždy prosím uveďte číslo popisné a telefonní číslo.

Pouť v Tupesích

Farnost Velehrad oznamuje, že u příležitosti svátku zasvěcení kaple v Tupesích se bude v neděli 31.5.2020 konat slavná mše svatá v Tupesích v 11:00 Po mši svaté vás zveme na posezení u kávy, či drobných pochutin na prostranství u hasičárny.

Informace k konání konkurzu na pracovní místo ředitele/ ředitelky Základní školy a mateřské školy, Tupesy, příspěvkové organizace konaného dne 14.5.2020

Starosta obce Tupesy ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkurz vyhlásil dne 12.3.2020.

Konkurzní komisi tvořili 3 členové jmenovaní Českou školní inspekcí,1 člen jmenovaný krajským úřadem, 1 člen – zvolený zástupce pedagogického sboru, 1 člen – zvolený radou školy, 2 členové jmenovaní zřizovatelem. Přítomni byly dva odborníci s hlasem poradním, ale bez hlasovacího práva jmenovaní Obcí Zlechov a Obcí Břestek.

Konkurzní komise vyhodnotila podané přihlášky dne 27.4.2020. Žádná přihláška nebyla vyřazena.

Dne 14.5.2020 proběhl konkurz formou řízeného pohovoru.

Na základě celkového vyhodnocení konkursu podle § 5 odst. 5 vyhlášky je výsledné pořadí uchazečů vhodných pro výkon činnosti ředitele/ředitelky Základní školy a  mateřské školy, Tupesy, příspěvkové organizace následující:        

1.            Mgr. Kubiš Štěpán

2.            Mgr. Macková Alena

Památník návštěvy Jana Pavla II

Informujeme, že symbolické položení základního kamene proběhne v den výročí narození sv.Jana Pavla II. – dne 18.5.2020 v 18:00. Zveme všechny,kterým je tento symbol svobody a morálních hodnot blízký a prosíme o dodržení všech hygienických opatření. Pokud se rozhodnete tento záměr podpořit děkujeme vám za vaši štědrost a pomoc (jakoukoliv). Číslo účtu veřejné sbírky pro finanční dary je 123-1554310267/0100

Připomínka osvobození obce Tupesy

Vážení spoluobčané
Dne 30.dubna si připomínáme výročí osvobození naší obce v roce 1945.
V letošním roce se stavění máje, ani kulturní vystoupení konat z důvodu nařízených opatření nebudou.
Položení věnců a uctění památky všech padlých a hrdinů, kteří bojovali za osvobození naší vlastí proběhne ve čtvrtek 30. dubna 2020 v 18:00.  Prosíme všechny, kteří přijmou toto pozvání a připojí se ke kladení věnců o dodržení rozestupů a použití roušek na obličej.