Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aktuality

Informace k konání konkurzu na pracovní místo ředitele/ ředitelky Základní školy a mateřské školy, Tupesy, příspěvkové organizace konaného dne 14.5.2020

Starosta obce Tupesy ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkurz vyhlásil dne 12.3.2020.

Konkurzní komisi tvořili 3 členové jmenovaní Českou školní inspekcí,1 člen jmenovaný krajským úřadem, 1 člen – zvolený zástupce pedagogického sboru, 1 člen – zvolený radou školy, 2 členové jmenovaní zřizovatelem. Přítomni byly dva odborníci s hlasem poradním, ale bez hlasovacího práva jmenovaní Obcí Zlechov a Obcí Břestek.

Konkurzní komise vyhodnotila podané přihlášky dne 27.4.2020. Žádná přihláška nebyla vyřazena.

Dne 14.5.2020 proběhl konkurz formou řízeného pohovoru.

Na základě celkového vyhodnocení konkursu podle § 5 odst. 5 vyhlášky je výsledné pořadí uchazečů vhodných pro výkon činnosti ředitele/ředitelky Základní školy a  mateřské školy, Tupesy, příspěvkové organizace následující:        

1.            Mgr. Kubiš Štěpán

2.            Mgr. Macková Alena

Památník návštěvy Jana Pavla II

Informujeme, že symbolické položení základního kamene proběhne v den výročí narození sv.Jana Pavla II. – dne 18.5.2020 v 18:00. Zveme všechny,kterým je tento symbol svobody a morálních hodnot blízký a prosíme o dodržení všech hygienických opatření. Pokud se rozhodnete tento záměr podpořit děkujeme vám za vaši štědrost a pomoc (jakoukoliv). Číslo účtu veřejné sbírky pro finanční dary je 123-1554310267/0100

Připomínka osvobození obce Tupesy

Vážení spoluobčané
Dne 30.dubna si připomínáme výročí osvobození naší obce v roce 1945.
V letošním roce se stavění máje, ani kulturní vystoupení konat z důvodu nařízených opatření nebudou.
Položení věnců a uctění památky všech padlých a hrdinů, kteří bojovali za osvobození naší vlastí proběhne ve čtvrtek 30. dubna 2020 v 18:00.  Prosíme všechny, kteří přijmou toto pozvání a připojí se ke kladení věnců o dodržení rozestupů a použití roušek na obličej.

Nakládání s odpadem v době karantény

Vážení spoluobčané,

nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce.

Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.
Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru.

Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.
Pokud nejste nakaženi ANI V NAŘÍZENÉ karanténě – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.
Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce.  Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.
Prosíme, snažte se minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat.
 Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady.

Omezení veřejné dopravy

s platností od úterý 24. 3. 2020 do odvolání provoz všech autobusových regionálních linek zajišťovaných krajem veden podle jízdních řádů, které platí o vánočních prázdninách. Dále dochází k omezení dálkové dopravy. Vybrané dálkové spoje jedoucí do Brna budou zkráceny do Vyškova a ostatní spoje do Brna budou zrušeny. Dále budou zrušeny dálkové spoje do Ostravy. Rovněž dochází k omezení spojů jedoucích o víkendech.

 Nové jízdní řády s platností od 24. 3. 2020 cestující najdou zde: https://www.id-zk.cz/jizdni-rady. Změny ve vyhledávačích spojení, např. IDOS, se projeví nejpozději 24. 3. 2020.

Od 24. 3. 2020 začnou platit omezení také v regionální železniční dopravě