Úřední deska v textovém tvaru je umístěna ve vývěsce v těsné blízkosti autobusové zastávky vedle budovy Obecního úřadu v Tupesích, Tupesy 135, 687 07.

 • Hledaný výraz

 • Datum (od–do)

 • Kategorie


 • Obec Tupesy – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tupesy č. 7/2019

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 9.5.2019
  • Datum sejmutí 10.5.2022
 • Volby do Evropského parlamentu 2019 – Oznámení o době a místě konání voleb

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 7.5.2019
  • Datum sejmutí 27.5.2019
 • Svazek obcí Čistý Zlechovský potok – Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 30.4.2019
  • Datum sejmutí 3.6.2019
 • Obec Tupesy – Rozpočtové opatření č. 1/2019

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 29.4.2019
 • Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. – Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) ceny pro vodné a stočné za rok 2018

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 25.4.2019
  • Datum sejmutí 28.5.2019
 • Schválený závěrečný účet a schválená účetní závěrka Obce Tupesy za rok 2018 včetně zprávy o kontrole hospodaření obce

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 25.4.2019
 • Volby do Evropského parlamentu 2019 – Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 25.4.2019
  • Datum sejmutí 27.5.2019
 • Finanční úřad pro Zlínský kraj – Veřejná vyhláška (hromadný předpisný seznam: daň z nemovitých věcí na rok 2019)

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 25.4.2019
  • Datum sejmutí 27.5.2019
 • Volby do Evropského parlamentu 2019 – Jmenování zapisovatele OVK

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 12.4.2019
  • Datum sejmutí 27.5.2019
 • Volby do Evropského parlamentu 2019 – Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 9.4.2019
  • Datum sejmutí 27.5.2019
 • Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 4.4.2019
  • Datum sejmutí 31.12.2022
 • Návrh závěrečného účtu a návrh účetní závěrky Svazku obcí Čistý Zlechovský potok za rok 2018 včetně zprávy o kontrole hospodaření

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 1.4.2019
 • Volby do Evropského parlamentu 2019 – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 21.3.2019
  • Datum sejmutí 27.5.2019
 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Řešení nedostatečně identifikovaného a neznámého vlastníka

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 20.3.2019
 • ČSÚ – výběrové šetření v domácnostech

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 12.2.2019
  • Datum sejmutí 27.5.2019
 • Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Uherské Hradiště – Informace provozovatele o podmínkách pro uzavření smlouvy

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 18.1.2019
 • Mikroregion Buchlov – Schválený rozpočet na rok 2019

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 14.1.2019
 • Mikroregion Buchlov – Rozpočtové opatření č. 1 – 5 pro rok 2018

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 14.1.2019
 • Mikroregion Staroměstsko – rozpočtové opatření č. 2/2018

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 10.1.2019
 • Mikroregion Staroměstsko – střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2021

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 10.1.2019