Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

VAR.2 – KONZERVATIVNÍ VARIANTA DOPLNĚNÁ MODERNÍMI PRVKY

  • konzervativní varianta doplněná moderními prvky (kompromisní)
  • uliční část hlavní hmoty objektu „A“ zastřešena sedlovou střechou (menší část oproti var.1)
  • hmota sálu ZUŠ m.č. 206 vykonzolována 1,5m z líce uliční fasády, vzniká dominantní vstupnírizalit, zároveň zastřešující vstup
  • z galerie sálu je přístup na balkon zastřešující vstup ze dvora
  • modernější proporce oken, pásové okno nad vstupem
  • objekt „B“ zastřešen pultovou střechou, spád přepsán do atiky průčelí