Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

VAR.3 MODERNÍ SOUDOBÁ VARIANTA

popis…

 • moderní soudobá varianta
 • celý objekt dvoupodlažní, tvořený sestavou kubických hmot
 • sál vč. přísálí zastřešen vazníkovou střechou
 • hmota sálu ZUŠ m.č. 206 vykonzolována 1,5m z líce uliční fasády, vzniká dominantní vstupní
  rizalit, zároveň zastřešující vstup
 • hlavní akcent tvoří trojice velkých čtvercových prosklených stěn v hlavních prostorách, dvě stěny
  jsou společné pro obě podlaží
 • schodiště a výtah jsou vytaženy až na střechu nad blokem knihovny, střecha je lemována
  zvýšenými atikami se zábradlí, je pochůzí a slouží jako letní terasa
 • místnost pro ZUŠ m.č. 206 má zvýšenou světlou výšku navazující na strop schodiště
 • areál je uzavřen v uliční rovině tj. vč. 4 parkovacích míst
 • výraznější barevnost
 • hliníkové výplně otvorů