Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Svazek obcí Čistý Zlechovský ptotok – Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti

Svazek obcí Čistý Zlechovský potok v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2OO1 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu zveřejňuje porovnání všech položek kalkulace ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2020.

Přílohy