Aktuality

Pošta Tupesy – oznámení

Pošta Tupesy oznamuje, že v úterý 18.6.2019 bude dopoledne zavřeno. Odpolední provoz je beze změny.

Osvědčení o úspoře emisí 2018

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". osvědčení EKO-KOM 2018

Služba UtilityReport pro Zlínský kraj

Stavíte a potřebujete vyjádření od subjektů k existenci technické infrastruktury ? Služba UtilityReport po vyplnění formuláře vygeneruje seznam subjektů technické infrastruktury a připraví pro ně plnohodnotné žádosti ve formátu PDF. Subjektům, které umožňují elektronický příjem žádostí od služby UtilityReport, se žádosti zároveň odešlou. Zbývajícím musíte žádost doručit svépomocí. Na území Zlínského kraje byla služba spuštěna […]

Všechny aktuality