Zde naleznete plné znění platných vyhlášek obce Tupesy.

2000

Směrnice o svobodném přístupu k informacím č.1/2000 (formát gif). strana 1, strana 2, strana 3, strana 4

2006

Vyhlláška o znaku a vlajce Obce Tupesy a jejich užívání č.1/2006 (formát gif). strana 1, strana 2

2010

Jednací řád zastupitelstva obce Tupesy

2012

Obecně závazná vyhláška obce Tupesy č. 1-2012 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nahrazuje ji nová vyhláška č. 1/2015

2013

Vyhláška-obce-Tupesy-č.1-2013 – požární řád obce

2014

Pravidla pro využití sálu v Muzeu keramiky

Půjčovní řád krojových součástí

Nařízení obce č. 1 – tržní řád

Obecně závažná vyhláška obce Tupesy č.3_2014 o místních poplatcích

2018

Obecně-závazná-vyhláška-obce-Tupesy-č.1-2018  O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

2019

Zásady č.Z01-2019