Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Územní plán obce Tupesy

Obec Tupesy dne 16.9.2021 schválila nový územní plán Tupesy.
Dokumentace je účinná ode dne 1.10.2021. Územní studie US 2 – pro plochu BI 16 a US 1 – pro plochu BI 10 zůstávají v platnosti. Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje. Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště).

Kompletní dokumentace ÚP Tupesy (účinný ode dne 5.10.2021) ve formátu pdf naleznete zde:
https://www.mesto-uh.cz/uzemni-plan-tupesy

Kompletní dokumentace ÚP Tupesy (účinný ode dne 5.10.2021) ve formátu pdf

Obec má územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon). Dokumentace je v této podobě aktuální a platná. Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje. Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště). 

Územní plán obce Tupesy  –   http://www.mesto-uh.cz/uzemni-plan-tupesy