Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Místní vyhlášky

Zde naleznete plné znění platných vyhlášek obce Tupesy.

2010

Jednací řád zastupitelstva obce Tupesy

2012

Obecně závazná vyhláška obce Tupesy č. 1-2012 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nahrazuje ji nová vyhláška č. 1/2015

2013

Vyhláška-obce-Tupesy-č.1-2013 – požární řád obce

2014

Pravidla pro využití sálu v Muzeu keramikyPůjčovní řád krojových součástíNařízení obce č. 1 – tržní řádObecně závažná vyhláška obce Tupesy č.3_2014 o místních poplatcích

2018

Obecně-závazná-vyhláška-obce-Tupesy-č.1-2018O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

2019

Zásady č.Z01-2019