Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Místní vyhlášky

Zde naleznete plné znění platných vyhlášek obce Tupesy.

2010

Jednací řád zastupitelstva obce Tupesy

2012

Obecně závazná vyhláška obce Tupesy č. 1-2012 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nahrazuje ji nová vyhláška č. 1/2015

2013

Vyhláška-obce-Tupesy-č.1-2013 – požární řád obce

2014

Pravidla pro využití sálu v Muzeu keramikyPůjčovní řád krojových součástíNařízení obce č. 1 – tržní řádObecně závažná vyhláška obce Tupesy č.3_2014 o místních poplatcích

2018

Obecně-závazná-vyhláška-obce-Tupesy-č.1-2018O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

2019

Zásady č.Z01-2019

Obecně závazná vyhláška č 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tupesy

Obecně závazná vyhláška obce Tupesy č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška obce Tupesy č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Tupesy č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

2023