Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Lokalita Díly nad dědinou

Usnesení zastupitelstva obce Tupesy ze dne 8.3.2022

V listopadu 2021 Obec Tupesy oslovila všechny vlastníky dopisem obsahující rekapitulaci stávajícího postupu a nabídku k dalšímu postupu. Text dopisu zde
Vyhodnocení šetření naleznete zde

2.11.2021 zastupitelstvo obce schválilo nabídku vlastníkům a další postup. Usnesení zastupitelstva naleznete zde.

Usnesení zastupitelstva obce Tupesy z 29.4.2021 – části týkající se dotčené lokality
Celý text usnesení je zveřejněn v části Obecní úřad – zastupitelstvo – usnesení zastupitelstva

Výstup technické pomoci 04/2021

Materiály k projednání zastavitelnosti lokality Tupesy, Díly nad dědinou.- oslovení vlastníků pozemků 05/2020