Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Lokalita Díly nad dědinou

Usnesení zastupitelstva obce Tupesy z 29.4.2021 – části týkající se dotčené lokality
Celý text usnesení je zveřejněn v části Obecní úřad – zastupitelstvo – usnesení zastupitelstva

Výstup technické pomoci 04/2021

Materiály k projednání zastavitelnosti lokality Tupesy, Díly nad dědinou.- oslovení vlastníků pozemků 05/2020