Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Významná data

1220 první písemná zmínka o obci TUPIC
1250 obec majetkem velehradského kláštera
1427 obec zastavena králem Vladislavem II.
1545 obec získala odúmrtní právo
1618 obec má 530 obyvatel
1663 obec poničena tureckými vojsky
1677 postavena Boží muka nedaleko hřbitova
1735 postavena socha sv. Jána
1825 obec postižena velkou povodní
1854 zahájena výstavba místní kaple
1857 vysvěcení nové kaple (Navštívení P. Marie)
1866 požár na Výpustě zničil 40 domků
1866 na choleru zemřelo 17 – 20 osob
1873 postaven hostinec U Moravské orlice
1874 započala výstavba obecní školy
1875 započalo první vyučování
1881 v obci bydlel básník, spisovatel Svatopluk Čech
1884 vyhořelo 20 domů, uhořelo 5 občanů
1890 založen spolek Dobrovolných hasičů v Tupesích
1891 v Tupesích se narodil spisovatel O. Zeman
1895 další velký požár – zničil 13 domů
1904 nebývalé sucho a neúroda
1907 požár, který zničil 10 stavení, 8 stodol
1909 v obci pracovalo 14 hrnčířů
1910 založena místní “reiffeisenka” – záložna
1911 obec připojena k farnosti velehradské
1912 postaven hostinec U Demlů
1912 provedena nadstavba školní budovy
1912 postaven klenbový most přes místní potok
1913 odhalena pamětní deska Svatopluku Čechovi
1915 v obci pobýval ak. malíř Alois Kalvoda
1918 za I. světové války padlo 33 občanů
1919 byla slavnostně zasazena Lípa svobody
1926 postaveny obecní stáje pro chov býků
1927 otevřena nová pálenice z pevného materiálu
1928 v obci: 294 popisných čísel, 1 701 obyvatel
1929 nejtužší zima za posledních 150 let
1930 katastrofální sucho a velká vedra
1930 14. září schváleno zavedení elektřiny do obce
1931 17. června poprvé rozsvíceno elektrické světlo
1933 v obci registrováno 14 politických stran
1933 založen Dělnický sportovní klub (SK + DSK)
1938 nad vesnicí polární záře (25. 1.)
1938 zřízeno obecní mrchoviště (dnes remízek Lopata)
1942 ustaveny noční hlídky občanů
1942 instalován první telefon v obci (p. Úředníček)
1944 bombardování obce – poškozeno 21 domů
1945 30. dubna osvobození obce
1945 ustaven revoluční národní výbor
1945 obec měla 1 680 obyvatel
1945 založena organizace Junák, obnoven Orel
1946 odhalen pomník obětem II. světové války
1947 ničivé sucho a neúroda
1948 otevřena jednotřídní mateřská škola
1949 demonstrace za záchranu velehradského kláštera
1950 počátky zakládání zemědělského družstva
1950 zahájeno promítání filmů 16 mm – hostinec, škola (ukončeno 1962)
1951 v obci žilo 1 352 obyvatel
1952 založeno zemědělské družstvo I. typu
1952 na škole založena Pionýrská organizace
1956 v obci prováděn archeologický výzkum MM
1957 rozhodnutím ŠO zřízena měšťanská škola
1957 rozorány meze a vytvořeny hony (70 ha)
1958 začíná výstavba nového národního výboru I.
1958 bylo založeno ochotnické divadlo
1959 započala výstavba provozovny Kovoděl
1960 sloučeny obce Tupesy – Břestek
1960 sloučena zemědělská družstva 1. máj Tupesy -Břestek
1962 dokončena výstavba budovy národního výboru
1962 otevřeno stálé kino v budově národního výboru
1966 otevřeno zdravotní středisko (MUDr. Vaďura)
1970 reintegrace – rozloučení obcí Tupesy – Břestek
1970 sčítání lidu – Tupesy: 1 260 obyvatel
1973 vznik ZD: Tupesy, Velehrad, Modra, Břestek, Zlechov
1973 vybudováno a otevřeno nákupní středisko
1974 dokončena výstavba šaten TJ Sokol
1975 oslavy 100. výročí vzniku základní školy
1976 výstavba dvoutřídní mateřské školy
1978 otevřena nová mateřská škola a základní škola
1978 založen folklórní dětský soubor Čutora
1980 opětná násilná integrace Tupesy – Zlechov
1981 adaptace domu čp. 118 na keramický skanzen
1981 ničivá tzv. “stoletá” povodeň
1982 otevřeno keramické muzeum čp. 118
1985 zahájena výstavba tělocvičny pro ZŠ (ukončena 1987)
1985 otevřena obřadní síň v budově národního výboru
1986 oprava kaple: krovy, střecha, plechování
1986 zemřel p. Vincenc Tománek ve věku 99 let
1987 vichřice rozlomila Lípu svobody (18. 9.)
1987 Lípa svobody skácena – po 68 letech (28.12.)
1987 otevřena nová tělocvična školy (19.12.)
1987 výstava 49 výtvarných děl sedmi umělců UH
1988 zahájena oprava zdravotního střediska (zkončila 1990)
1988 dokončena kanalizační výstavba v obci
1989 ukončeno promítání kina v sále národního výboru
1989 dokončena výstavba komunikací a cest v obci
1990 na půdu obce vstoupil papež Jan Pavel II. (22.4.)
1990 zasazena Lípa míru (12. 4.)
1990 otevřeno zdravotní středisko (1 800 000 korun)
1990 další ničivá povodeň v části obce Kout
1990 rozloučení NV Tupesy – Zlechov (1. 7.)
1990 oslavy 100. výročí založení hasičského sboru
1990 volby do obecního zastupitelstva
1991 v obci 3 nezaměstnaní občané
1991 osamostatnění myslivecké společnosti Tupesy – Břestek
1991 vydáno 52 licencí pro soukromé podnikání
1991 zahájena rekonstrukce budovy obecního úřadu (konec 1992)
1991 keramický skanzen uznán kulturní památkou
1991 sedmé sčítání lidu: v obci žije 1 068 občanů
1992 dokončeny prostory pro obecní knihovnu
1992 obcí projížděl prezident Československé republiky Václav Havel. Zastavil se na farmě zemědělského družstva a zajímal se o činnost a perspektivu družstva (27. 3.)
1992 8. května se uskutečnila první valná hromada singularistů po 32 letech
1992 parlamentní volby, volilo 93 % občanů
1992 zahraniční turné dětského souboru Čutora (Holandsko)
1992 opět otevřena pobočka spořitelny (11. 5.)
1992 vnější oprava kaple: věž a celkové omítky
1992 dokončena rekonstrukce hospody U Barmana
1993 měnová odluka, výměna bankovek (od 8. 2.)
1993 podpisová akce proti výstavbě spalovny PCB odpadů v Boršicích – 570 podpisů
1993 započato katastrální mapování obce
1993 v červenci dokončena oprava interiéru místní kaple
1993 oprava a doplnění dokumentů pamětní desky Svatopluka Čecha
1993 Výrobna keramiky v objektu hrnčířského skanzenu byla pronajata soukromému podnikateli
1993 Hygienické vyhodnocení zdrojů pitné vody ve veřejných studních označilo všechny zdroje vody za závadné
1993 Po 40letech byl opět zprovozněn místní mlýn na zpracování obilovin
1993 Byla provedena další oprava kaple Navštívení Panny Marie
1994 Zahájena I.etapa plynofikace obce – budování hlavního řádu
1994 Pod záštitou obecního úřadu byla vydána publikace Dějiny obce Tupesy (autor František Mikula, kronikář obce)
1994 František Gottwald (1916-1996), tupeský rodák, generální inspektor misijních škol pro jihovýchodní Asii byl vyznamenán papežem Janem Pavlem II. Nejvyšším církevním vyznamenáním -Zlatou medailí
1994 Alois Mikula (1919), tupeský rodák, byl vyznamenán nejvyšším civilním australským vyznamenáním OAM (Order of Australia Member) za zásluhy v boji proti fašismu v jednotkách spojeneckých vojsk za II.světové války. Žije v Cannbeře.
1995 Ukončena I.etapa plynofikace obce nákladem 1,6 mil. korun
1995 Místní škola oslavila 120.let svého trvání (22.11.1875)
1996 Dokončena rekonstrukce základní školy – modernizace budovy – nové stropy, půdní vestavba -nákladem 6,1 milionu korun
1996 Nákladem 500 000,-Kč otevřena nová pálenice pro zpracování ovocného kvasu. Majitel je obec.
1996 50.výročí provozu výroby smaltovaného zboží – Smaltovna Tupesy
1997 65. výročí založení oddílu kopané v obci
1998 75.výročí založení Československé myslivecké jednoty v Tupesích
1998 Místní Klub českých turistů organizačně zabezpečoval přebor České republiky v turisticko branných závodech
1998 50.výročí otevření první mateřské školy v obci
1998 Vchod do kaple Navštívení Panny Marie byl opatřen novou kovovou branou (dílo ak.sochaře Daniela Trubače)
1998 V měsíci červnu koncertoval na návsi orchestr francouzského námořnictva z Toulouse
1999 X.ročník výstavy a koštu vín-významná akce regionu
1999 Otevřena pobočka Stanclovy lékárny (4.5.)
1999 Do kaple Navštívení Panny Marie zakoupeny nové varhany
1999 Opraven kříž v části obce V Cihelně
1999 85.výročí tupecké malované keramiky – fajáns (Jaroslav Úředníček 1914)
1999 125.výročí položení základního kamene základní školy
2000 V regionu obce zaznamenám nejteplejší rok od roku 1775
2000 75.výročí ukončení činnosti Spolku vojenských vysloužilců
2000 780.let od první písemné zprávy o obci Tupesy
2000 265. výročí odhalení sochy sv. Jána
2000 110.výročí založení Spolku dobrovolných hasičů
2000 10.výročí od příletu papeže Jana Pavla II.na tupecké hřiště při své návštěvě Velehradu
2001 V obci 402 domácností a 1101 obyvatel
2001 Elektrifikován zvon na místní kapli
2002 Paní Marie Lesová se stala první občankou obce, která se dožila významného životního výročí 100 let

Převzato z knihy Františka Mikuly Dějiny obce Tupesy