Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informace dle zákona č.106/1999 Sb.

2020

Žádost o informace 256/2020 – Žádost o zaslání stanovisek vlastníků k záměru zasíťování lokality Díly nad dědinou.

Žádost o informace 19/26/2020 – Dotaz k terminu vyřízení žádost
Žádost o informace 21/28/2020 – Dotaz k termínu vyřízení žádosti

2019

Žádost o informace 106/1999  – Odpadní vody Tupesy
žádost o informace č.321/2019 – Prodej pozemku parc.č. 733/2
Žádost o informace č. 228_335 – Dotaz zda dotčený subjekt podal nabídku

2018

Žádost o informace 106/1999  Kastrační program
Žádost o informace 106/1999 Implementace GDPR

2017

Žádost o informace 106_1999 nejvyšší pohledávka a počet uzavřených darovacích smluv
Žádost o informace 106_1999 Zajištění sociálního bydlení
Žádost o informace 106/1999 Veřejné osvětlení – dotazník
Žádost o informace 106_1999 Škodlivé ptactvo s odpovědí
Žádost o informace 106_1999 Zpětný sběr odpadů s odpovědí
Žádost o informace 106_1999 Investiční plán na rok 2017 s odpovědí
Žádost o informace 106_1999 realizace třídění a nakládání s odpady

2016

Žádost o informace Investiční projekty
Žádost o informace Investiční plány
Žádost o informace 106_1999 Investiční plán

2015

Žádost o informace 106_1999 Právní informační systém

2014

Žádost o informace 106_1999 Realizace nových stavebních projektů

2013

Žádost o informace 106_1999 Plocha pro vylepení volebních plakátů
Žádost o informace 106_1999 Realizace nových stavebních projektů
Žádost o informace 106_1999 Složení zastupitelstva obce
Žádost o informace 106_1999 Nakládání s odpady a péče o komunikace a veřejnou zeleň

2012

Žádost o informace 106_1999 Místně příslušné instituce
Žádost o informace 106_1999 Ze schváleného rozpočtu