Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informace dle zákona č.106/1999 Sb.

2022

žádost o zaslání informací  týkajících se investičních plánů obce pro rok 2022

2021

Žádost o informace č. 478/2021 k postupu při zastavitelnosti lokality Díly nad dědinou

Žádost o informace k zastavitelnosti lokality Díly nad dědinou po chválení nového územního plánu dne 16.9.2021

Žádost o informace k odkanalizování stavby na pozemku parc.č. 953/9 v k.ú. Břestek

Žádost o informace č. 283/2021 k povinnosti platby za komunální odpad

Žádost o informace č. 282/2021 k podmínkám investice obce ve věci zastavitelnosti lokality Tupesy Díly nad dědinou

Žádost o informace č. 273/2021 k jednání s vlastníkem dotčeného pozemku

Žádost o informace č. 263/2021 k termínům a zastavitelnosti lokality Tupesy Díly nad dědinou

Žádost o informace č. 246/2021 k termínům a zastavitelnosti lokality Tupesy, Díly nad dědinou

Žádost o informace č. 95/2021 k vlastnictví pozemků obce určených k zastavění

2020

Zadost o informace č. 408/2020 Dotaz na uzavření smlouvy a příčiny nerealizace díla

Žádost o informace č.352/2020 – Žádost o doklady k prodloužení vodovodu v obci Tupesy

Žádost o informace č.351/2020 – Dotaz na příslušnost k silničnímu správnímu úřadu

Žádost o informace č.346/2020 – Žádost o výsledky z dotazníkového šetření „Stanovisko k záměru zasíťování lokality „Díly nad dědinou“ – dodatečné oslovení, žádost o porovnání nákladů.

Žádost o informace č.321/2020 – Dotaz na výsledek opakovaného oslovení vlastníků k záměru zasíťování lokality Díly nad dědinou – opakované oslovení.

Žádost o informace č.276/2020 – žádost o sdělení důvodů k zamítavému stanovisku k záměru stavby.

Žádost o informace č.256/2020 – Žádost o zaslání stanovisek vlastníků k záměru zasíťování lokality Díly nad dědinou.

Žádost o informace 19/26/2020 – Dotaz k terminu vyřízení žádost
Žádost o informace 21/28/2020 – Dotaz k termínu vyřízení žádosti

2019

Žádost o informace 106/1999  – Odpadní vody Tupesy
žádost o informace č.321/2019 – Prodej pozemku parc.č. 733/2
Žádost o informace č. 228_335 – Dotaz zda dotčený subjekt podal nabídku

2018

Žádost o informace 106/1999  Kastrační program
Žádost o informace 106/1999 Implementace GDPR

2017

Žádost o informace 106_1999 nejvyšší pohledávka a počet uzavřených darovacích smluv
Žádost o informace 106_1999 Zajištění sociálního bydlení
Žádost o informace 106/1999 Veřejné osvětlení – dotazník
Žádost o informace 106_1999 Škodlivé ptactvo s odpovědí
Žádost o informace 106_1999 Zpětný sběr odpadů s odpovědí
Žádost o informace 106_1999 Investiční plán na rok 2017 s odpovědí
Žádost o informace 106_1999 realizace třídění a nakládání s odpady

2016

Žádost o informace Investiční projekty
Žádost o informace Investiční plány
Žádost o informace 106_1999 Investiční plán

2015

Žádost o informace 106_1999 Právní informační systém

2014

Žádost o informace 106_1999 Realizace nových stavebních projektů

2013

Žádost o informace 106_1999 Plocha pro vylepení volebních plakátů
Žádost o informace 106_1999 Realizace nových stavebních projektů
Žádost o informace 106_1999 Složení zastupitelstva obce
Žádost o informace 106_1999 Nakládání s odpady a péče o komunikace a veřejnou zeleň

2012

Žádost o informace 106_1999 Místně příslušné instituce
Žádost o informace 106_1999 Ze schváleného rozpočtu