Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Malometrážní bydlení

Malometrážní a sociální byty obce Tupesy – pravidla přidělování, žádost

Před vyplnění a podáním žádosti prosím přečtěte pravidla pro přidělování. Jsou zde podmínky, které musí být dodrženy jak pro ubytování v bytech pro seniory, tak zejména v bytech sociálních (tyto jsou nastaveny dle podmínek Ministerstva pro místní rozvoj ČR a jsou pro nás závazné).