Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aktuality

Kotlíkové dotace

Vážení spoluobčané,

Zlínský kraj spustil dnes 11.10.2021 příjem dotazníkových formulářů na kotlíkové dotace 2021+.

Tento formulář je možné vyplnit na stránkách www.kr-zlinsky.cz/kotliky, podrobné informace Vám poskytnou také pracovníci na telefonu 577 043 411.

Jedná se o jednu z posledních možností jak získat dotaci na výměnu kotle, který je v nevyhovující emisní třídě.

Slovácké hody s právem v Tupesích

Hodová chasa a stárci, spolu s dalšími organizátory zvou o víkendu 16.10.-17.10.2021 na Tupeské hody s právem.

Podrobný program: Sobota 16.10. 2021

12:15 Sraz chasy na dědině
12:30 Vyvolávání mladšího stárka – Ondřej Kula
13:05 Vyvolávání ml. stárky – Tereza štolfová – Muzeum keramiky
13:45 Vyvolávání staršího stárka – Adam Kocourek
14:30 Vyvolávání starší stárky -Šárka Kolísková
15:30 Povolení hodů – Obecní úřad
16:00 Vystoupení Tupeské chasy , CM Džbánek a Tupeských parádnic na Orlovně
17:00 Mše svatá v kapli v Tupesích
od 20:00 Hodová zábava v tělocvičně ZŠ
21:30 Beseda – vystoupení hodové chasy
Hraje Dechová hudba Romana Horňáčka a CM Olšava.
Novinkou pro letošní rok bude na hodové zábavě dražba dortu, starší stárky. Přijďte a podpořte Tupeskou chasu.

Ne 17.10.2021
Obchůzka šohajů po dědině od 9:15
20:00 Hodová zábava – hraje CM Rozsocháč
Hodové dozvuky se uskuteční dne 30.10.2021

Žádáme všechny návštěvníky hodové zábavy, aby se u vstupu prokázali splněním jednoho z následujících požadavků – ukončené očkování, prodělaná nemoc Covid 19, platný test. Prokázání je možné papírovým dokladem nebo elektronicky – např. aplikace Tečka.

Předem děkujeme všem, že tuto podmínku stanovenou nařízením Ministerstva zdravotnictví budou respektovat. Bez prokázání se o negativním výsledku testu nebo o prodělání nemoci Covid 19 či očkování není vstup do sálu možný.

Pošta Tupesy – trvalá změna otevírací doby od 01.10.2021

Pošta Tupesy oznamuje, že od 01.10.2021 dojde k trvalé změně otevírací doby následovně:

  • pondělí                14:00 – 18:00
  • úterý                    08:00 – 12:00
  • středa                  14:00 – 18:00
  • čtvrtek                 08:00 – 12:00
  • pátek                    08:00 – 12:00   

Pálení rostlinného odpadu

Vážení spoluobčané,

žádáme všechny malopěstitele a zahrádkáře, aby nespalovali rostlinný odpad.

Způsobují tím velké problémy všem, kdo mají respirační onemocnění či alergie. Současně tím znemožňují větrání a obtěžují ostatní.

Rostlinné zbytky je možné kompostovat, a to buďto doma v kompostérech nebo odvézt zdarma na komunitní kompostárnu nebo sběrný dvůr na Křížných cestách.

Děkujeme za respektování této výzvy.