Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aktuality

Odečty vodoměrů

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. oznamují svým odběratelům, že v době od  14. ledna 2022  do  25. ledna 2022 bude prováděn odečet vodoměrů.

Žádáme občany, aby umožnili bezproblémový přístup k měřícímu zařízení. ​

Společnost děkuje odběratelům za vstřícnost.

Tříkrálová sbírka – poděkování

Tříkrálová sbírka proběhla v obci Tupesy 8.1.2022. Občané obce Tupesy darovali ve prospěch charitního díla 56 317 Kč a 20 forintů. Děkujeme všem dárcům za dary ve prospěch sbírky a vlídné přijetí koledníků.

Tříkrálová sbírka 2022

I v letošním roce se po naší obci rozejdou skupinky tříkrálových koledníků. Jako vždy ponesou poselství radosti a požehnání s cílem společně pomoci lidem v nouzi.
Tříkrálová sbírka se v naší obci uskuteční v sobotu 8.ledna od 10:00 dopoledne. Koledníci budou chodit po domech jako v minulosti. Prosíme o respektování platných omezení.
Za vaši pomoc a štědrost předem děkujeme.

Novoroční koncert

Cimbálová Muzika Džbánek zve na novoroční koncert koled a lidových vánočních písní, který proběhne 2. ledna v 16:00 v kapli v Tupesích. Srdečně zveme a přejeme vše nejlepší v novém roce.