Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Publikace obce

Ladislav Hosák – Stručné dějiny obce Tupes do roku 1848

Publikováno ve zpravodaji Místního národního výboru v letech 1976 – 1981.

Jan Kropáč – Ze zlaté studánky, 1996

Sbírka básní a povídek místního rodáka.

Věra Kovářů – Tupesy, staletá tradice lidové keramiky

Místní národní výbor Tupesy 1990.

František Mikula – Lidové zvyky v Tupesích

Vydáno k výročí vzniku souboru Čutora.

František Mikula – Dějiny obce Tupesy

Obecní úřad Tupesy, 1993.

František Mikula – Z historie obce Tupesy II

Obecní úřad Tupesy, 2007.Tuto publikace souborně zachycující historii obce, včetně mnoha naprosto unikátních fotografií je možno zakoupit na obecním Úřadu v Tupesích, nebo v Muzeu Tupeské keramiky.Více pramenných informací a fotografií zachycujících vývoj obce je uloženo v archivu obecní kroniky.Autor: kronikář obce pan František Mikula.

František Mikula – Z historie obce Tupesy III

Obecní úřad Tupesy, 2015.Kniha čtenáři zprostředkovává kroniku obce včetně unikátních ilustrací a fotodokumentace. Řada kapitol je zaměřena na historii obce, včetně zachycení významných osobností. Předkládá podrobný přehled dění v obci za období 2006 – 2014.Autor: kronikář obce pan František Mikula