Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Služba UtilityReport pro Zlínský kraj

Stavíte a potřebujete vyjádření od subjektů k existenci technické infrastruktury ?Služba UtilityReport po vyplnění formuláře vygeneruje seznam subjektů technické infrastruktury a připraví pro ně plnohodnotné žádosti ve formátu PDF.Subjektům, které umožňují elektronický příjem žádostí od služby UtilityReport, se žádosti zároveň odešlou. Zbývajícím musíte žádost doručit svépomocí.Na území Zlínského kraje byla služba spuštěna 31.5.2019.Služba je pro občany – stavebníky bezplatná.

Přístup je na adrese https://site.kr-zlinsky.cz