Úřední deska v textovém tvaru je umístěna ve vývěsce v těsné blízkosti autobusové zastávky vedle budovy Obecního úřadu v Tupesích, Tupesy 135, 687 07.

 • Hledaný výraz

 • Datum (od–do)

 • Kategorie


 • Pozvánka na IV. veřejné zasedání zastupitelstva obce Tupesy

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 9.4.2019
  • Datum sejmutí 17.4.2019
 • Městský úřad Uherské Hradiště – Stavební povolení; Veřejná vyhláška „Tupesy, Obnova a modernizace místní komunikace Za humny“

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 9.4.2019
  • Datum sejmutí 25.4.2019
 • Obec Tupesy – Záměr č. 3/2019

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 1.4.2019
  • Datum sejmutí 17.4.2019
 • Obec Tupesy – Záměr č. 4/2019

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 1.4.2019
  • Datum sejmutí 17.4.2019
 • Obec Tupesy – Záměr č. 2/2019

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 1.4.2019
  • Datum sejmutí 17.4.2019
 • Zeměměřický úřad – Veřejná vyhláška – provádění zeměměřických prací

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 28.3.2019
  • Datum sejmutí 15.4.2019
 • Návrh závěrečného účtu a návrh účetní závěrky Obce Tupesy za rok 2018 včetně zprávy o kontrole hospodaření obce

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 27.3.2019
  • Datum sejmutí 16.4.2019
 • Účelová dotace z rozpočtu obce Tupesy

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 13.3.2019
  • Datum sejmutí 10.4.2019
 • Oznámení o zahájení stavebního řízení, veřejná vyhláška – „Tupesy, Obnova a modernizace místní komunikace Za humny“

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 7.3.2019
  • Datum sejmutí 25.3.2019
 • Dražební vyhláška

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 22.2.2019
  • Datum sejmutí 29.3.2019
 • Oznámení ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 13.2.2019
  • Datum sejmutí 1.3.2019
 • Beseda s hejtmanem Jiřím Čunkem – NOVÁ KRAJSKÁ BAŤOVA NEMOCNICE

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 12.2.2019
  • Datum sejmutí 21.2.2019
 • Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 7.2.2019
  • Datum sejmutí 12.3.2019
 • Pozvánka na III. veřejné zasedání zastupitelstva obce Tupesy

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 28.1.2019
  • Datum sejmutí 4.2.2019
 • Státní pozemkový úřad, Uherské Hradiště – Rozhodnutí č. j.: SPU 466435/2018

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 21.1.2019
  • Datum sejmutí 6.2.2019
 • Záměr obce Tupesy č. 1/2019

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 15.1.2019
  • Datum sejmutí 31.1.2019
 • Veřejná vyhláška – Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Tupesy

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 14.12.2018
  • Datum sejmutí 16.1.2019
 • Obecně závazná vyhláška obce Tupesy č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 14.12.2018
  • Datum sejmutí 31.12.2018
 • Pozvánka na II. veřejné zasedání zastupitelstva obce Tupesy

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 4.12.2018
  • Datum sejmutí 13.12.2018
 • Návrh rozpočtu DSO Čistý Zlechovský potok na rok 2019

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 4.12.2018
  • Datum sejmutí 20.12.2018