• Hledaný výraz

 • Datum (od–do)

 • Kategorie


 • Veřejná vyhláška – Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Tupesy

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 14.12.2018
  • Datum sejmutí 16.1.2019
 • Obecně závazná vyhláška obce Tupesy č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 14.12.2018
  • Datum sejmutí 31.12.2018
 • Pozvánka na II. veřejné zasedání zastupitelstva obce Tupesy

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 4.12.2018
  • Datum sejmutí 13.12.2018
 • Návrh rozpočtu DSO Čistý Zlechovský potok na rok 2019

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 4.12.2018
  • Datum sejmutí 20.12.2018
 • Svazek obcí Čistý Zlechovský potok – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 – 2021

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 4.12.2018
  • Datum sejmutí 20.12.2018
 • Mikroregion Buchlov – Rozpočtové opatření č. 1 – 4 pro rok 2018

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 4.12.2018
  • Datum sejmutí 15.1.2019
 • Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Buchlov

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 4.12.2018
  • Datum sejmutí 20.12.2018
 • Návrh rozpočtu Mikroregionu Buchlov na rok 2019

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 4.12.2018
  • Datum sejmutí 20.12.2018
 • Svazek obcí Čistý Zlechovský potok – pozvánka na valnou hromadu

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 30.11.2018
  • Datum sejmutí 6.12.2018
 • Návrh rozpočtu Obce Tupesy na rok 2019

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 27.11.2018
  • Datum sejmutí 13.12.2018
 • Základní škola a mateřská škola, Tupesy, p. o. – Návrh rozpočtu: provoz 2019 a NIV 2019; Střednědobý výhled rozpočtu 2020 – 2021 a NIV 2020 – 2021

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 27.11.2018
  • Datum sejmutí 13.12.2018
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Tupesy na období 2020 – 2021

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 27.11.2018
  • Datum sejmutí 13.12.2018
 • Mikroregion Staroměstsko – Návrh rozpočtu na rok 2019

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 23.11.2018
  • Datum sejmutí 10.12.2018
 • Mikroregion Staroměstsko – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 – 2021

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 23.11.2018
  • Datum sejmutí 10.12.2018
 • Veřejná vyhláška – doručení aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 2

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 12.11.2018
  • Datum sejmutí 28.11.2018
 • Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 7.11.2018
  • Datum sejmutí 23.11.2018
 • Oznámení o zahájení řízení k udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů – medvěd hnědý

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 26.10.2018
  • Datum sejmutí 13.11.2018
 • Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 7.11.2018

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 23.10.2018
  • Datum sejmutí 8.11.2018
 • Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného ZO Tupesy 1.11.2018

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 22.10.2018
  • Datum sejmutí 2.11.2018
 • Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 31.10.2018

  • Nahrál: Simona Kučíková
  • Datum vyvěšení 15.10.2018
  • Datum sejmutí 1.11.2018