Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Památník návštěvy Jana Pavla II.

“Nevím, zda vím, co je to zázrak. Přesto se odvažuji říct, že jsem v tomto okamžiku účastníkem zázraku. Do země zdevastované ideologií nenávisti, přijíždí posel lásky. Mám tu čest být svědkem okamžiku, kdy její půdu líbá apoštol duchovnosti,”
prezident Václav Havel při uvítání Jana Pavla II 21.4.1990 v Praze.

Návštěvě Jana Pavla II. předcházelo 40 let vlády ideologie strachu, vzájemné podezřívavoasti, závisti, trvalého třídního boje a nesvobody.
V roce 1985 (výročí 1100 let od úmrtí sv. Metoděje ) nebyla návštěva vládnoucí komunistickou mocí umožněna.

Součástí odkazu Jana Pavla II. je trvalý apel na život v pravdě. Jeho zvolání „Nebojte se … “ k dělníkům v Gdaňsku bylo směřováno i nám všem a je platné dodnes. Jeho podíl i osobní oběť na demontáži komunistických režimů v tzv. Východním bloku a tím i na naší svobodě je zásadní a naprosto neoddiskutovatelný.

Papež Jan Pavel II. navštívil Velehrad dne 22.4.1990, kdy vrtulník s jeho osobou přistál na fotbalovém hřišti v Tupesích. Tato státní návštěva téměř bezprostředně po „Sametové revoluci“ nebyla pouze událostí náboženskou, ale byla naprosto mimořádným impulzem pro směřování naší budoucnosti jak na domácím, tak mezinárodním poli.

Návštěva papeže byla obrovským symbolem společenské změny a pro velkou část obyvatel , pro které Vítězný únor a události následující znamenaly zhroucení jejich životních plánů a možností – pro mnohé také útrapy, strádání a věznění – stvrzení toho, že Československo je opět svobodné .

Památník bude vybudován poblíž místa přistání státní návštěvy Jana Pavla II., v místě těsně vedle stávající cyklostezky J.P. II. – Tupesy – Velehrad. Současně se v těchto místech při slavnostech Dnů dobré vůle a pravidelné celonárodní pouti nachází parkoviště pro návštěvníky a zastávka hromadné dopravy. Také zde vznikne klidové odpočinkové místo a dojde k vybudování hodnotné a atraktivní zastávky na tradiční poutní trase, která je využívána poutníky na Velehrad.

Základní myšlenou je propagace a zvýšení atraktivity území pro návštěvníky , zlepšení veřejného prostoru prostřednictvím hodnotné umělecké dílo a zejména nastavení morálního a hodnotového horizontu pro každého, kdo si toto chce uvědomit a skrze připomenutí státnického a  duchovního rozměru návštěvy připustit.

V roce 2020 již mezi námi, až na výjimky nejsou pamětníci roku 1948 a od památné návštěvy Jana Pavla II. dorostly dospělosti další generace svobodných občanů spravující naši zem. Pro stále větší počet lidí bude tehdejší návštěva i událostí dřívější pouhou historií.

Kéž je toto naše společné dílo trvalou připomínkou a inspirací těchto událostí a významů pro nás i budoucí.

Mgr. Oldřich Vávra
starosta obce Tupesy

Pro úhradu díla vyhlásila obec Tupesy veřejnou sbírku.
transparentní účet č.123-1554310267/0100


Každému dárci za jeho pomoc upřímně děkujeme.

Zastupitelstvo obce rozhodlo o ukončení sbírky ke dni 15.1.2022. Dary v této sbírce činily 229 130 Kč – všem dárcům děkujeme.

Základní údaje:
Investor: Obec Tupesy
Autor návrhu: akad.sochař Otmar Oliva
Zhotovitel: akad.sochař Otmar Oliva, Petr Novák.
Památník bude mít podobu žulové stély doplněné sochařskými prvky z litého kovu.
Cena díla: 1 166 953 Kč vč. DPH

Vybudování památníku podpořili:
Mikroregion Buchlov 200 000 Kč
Zlínský kraj 500 000 Kč
Nadace SYNOT 100 000 Kč
Alucast, s.r.o. – organizační pomoc, odlitky
Drobní dárci. 229 130 Kč
Obec Tupesy – 147 913 Kč

U příležitosti odhalení památníku dne 30.5.2021 vydala obec Tupesy pamětní tisk.