Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: Simona Kučíková

Dny lidí dobré vůle

V souvislosti s Dny lidí dobré vůle bude omezena doprava z Tupes na Velehrad. Silnice bude uzavřena u hřiště TJ v Tupesích od pondělí 4.7.2022 od 14 hodin do úterý 5.7.2022 do 18 hodin. Jako obvykle bude na Velehrad a zpět jezdit kyvadlová autobusová doprava.

Místní poplatky 2022

Poplatek za komunální odpad pro rok 2022 činí 600,– Kč, pro děti do dvou let včetně 300,– Kč. V případě nemovitostí, kde nejsou hlášeny žádné osoby k trvalému pobytu je stanovena úhrada ve výši 600,– Kč za takovou nemovitost. Splatnost poplatku je 30.09.2022.

Poplatek za psa pro rok 2022 činí 50,– Kč, splatnost poplatku je 5.10.2022.

Oba poplatky je možno uhradit v hotovosti na obecním úřadě anebo bankovním převodem, č. ú. 10823721/0100, SS číslo domu, VS TKO: 1345, VS pes: 1341. Dále můžete využít pro platbu poplatků e-shop: Obchod – Tupesy