Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: Simona Kučíková

Místní poplatky 2020

Vážení občané,

poplatek za komunální odpad pro rok 2020 činí 600,- Kč, děti do 3 let včetně 300,- Kč.

Poplatek za psa pro rok 2020 činí 50,– Kč.

Oba poplatky je možno uhradit v hotovosti na obecním úřadě anebo bankovním převodem, č. ú. 10823721/0100, SS číslo domu, VS TKO: 1340, VS pes: 1341.

Splatnost obou poplatků je do 05.10.2020.

Oznámení zdravotního střediska

Zdravotní středisko v Tupesích, p. Marcela Hrabcová, sděluje občanům, že v případě nutnosti zabezpečí vydání receptu, žádanek na sanitky, případně žádosti o pracovní neschopnosti.

Žádosti prosím vhazujte do označené schránky na budově zdravotního střediska.

Recepty budou k vyžádání v provozní době na poště v Tupesích.