Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: Simona Kučíková

Pošta Tupesy – trvalá změna otevírací doby od 01.10.2021

Pošta Tupesy oznamuje, že od 01.10.2021 dojde k trvalé změně otevírací doby následovně:

  • pondělí                14:00 – 18:00
  • úterý                    08:00 – 12:00
  • středa                  14:00 – 18:00
  • čtvrtek                 08:00 – 12:00
  • pátek                    08:00 – 12:00   

Pálení rostlinného odpadu

Vážení spoluobčané,

žádáme všechny malopěstitele a zahrádkáře, aby nespalovali rostlinný odpad.

Způsobují tím velké problémy všem, kdo mají respirační onemocnění či alergie. Současně tím znemožňují větrání a obtěžují ostatní.

Rostlinné zbytky je možné kompostovat, a to buďto doma v kompostérech nebo odvézt zdarma na komunitní kompostárnu nebo sběrný dvůr na Křížných cestách.

Děkujeme za respektování této výzvy.

Splatnost místních poplatků

Vážení občané,

dovolujeme si Vás upozornit na blížící se datum splatnosti místních poplatků za TKO a psy. Žádáme všechny, kteří tak ještě neučinili o úhradu ať už v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na účet v termínu do 05.10.2021.

V případě neuhrazení poplatku lze tento vymáhat exekučně.

Pálenice Tupesy

Český zahrádkářský svaz Tupesy oznamuje zahájení pálení ovocných kvasů v pálenici v Tupesích od 18.9.2021.

Zájemci o pálení se mohou hlásit u pana Libora Vrány na tel. 606 731 960 nebo od 18.9.2021 přímo v pálenici.

Dále Český zahrádkářský svaz Tupesy hledá pro pěstitelskou pálenici v Tupesích dalšího páleničáře. Zájemci se mohou hlásit u pana Libora Vrány na tel. 606 731 960 nebo od 18.9.2021 přímo v pálenici.