Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aktuality

Splatnost místních poplatků

Vážení občané,

dovolujeme si Vás upozornit na blížící se datum splatnosti místních poplatků za TKO a psy. Žádáme všechny, kteří tak ještě neučinili, o úhradu ať už v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na účet v termínu do 5.10.2020.

Volné pobíhání psů

Žádáme všechny vlastníky psů, aby je na procházkách nepouštěli tzv. na volno , ale v obci i mimo obec je měli stále na vodítku.
Volně pobíhající psi jsou nebezpečím jak pro divoká zvířata, tak mohou být nebezpeční i pro ostatní návštěvníky přírody.
Setkání volně pobíhajícího psa například s dětmi je zcela nepředvídatelné. Žádáme tímto vlastníky psů o předcházení krizovým situacím.  Za pochopení děkujeme.

Místní poplatky 2020

Vážení občané,

poplatek za komunální odpad pro rok 2020 činí 600,- Kč, děti do 3 let včetně 300,- Kč.

Poplatek za psa pro rok 2020 činí 50,– Kč.

Oba poplatky je možno uhradit v hotovosti na obecním úřadě anebo bankovním převodem, č. ú. 10823721/0100, SS číslo domu, VS TKO: 1340, VS pes: 1341.

Splatnost obou poplatků je do 05.10.2020.

Povinné očkování psů proti vzteklině.

Dr. Bednařík oznamuje, že bude provádět povinné očkování psů proti vzteklině.
Podmínkou platného očkování je povinnost mít psa současně označeného mikročipem.
S očkováním bude současně provedena kontrola očipování a v případě, že pes dosud označen mikročipem nebyl, bude provedeno očipování.  Z tohoto důvodu se bude očkování a případné označování mikročipem provádět v jeho ordinaci ve Zlechově čp. 127, a to ve středu 24.6. v době od 16:00 do 18:00.
Cena vakcinace jednoho psa je 150 Kč. V případě vakcinace a současně označení mikročipem a vystavení mezinárodního očkovacího průkazu je cena 590 Kč

Kompostéry do našich zahrad

Vážení spoluobčané. Obec Tupesy se připravuje na podání žádosti o získání dalších kompostérů o objemu cca 1000l. Vyzýváme vlastníky nemovitostí, kteří mají o kompostér zájem, aby nejpozději do pondělí 8. června oznámili svůj zájem na Obecní úřad, osobně, či emailem na adresu starosta@tupesy.cz. Vždy prosím uveďte číslo popisné a telefonní číslo.