Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

VAR.1 – NEJKONZERVATIVNĚJŠÍ VARIANTA

  • nejkonzervativnější varianta, výraz nejbližší tradiční obecní struktuře zástavby
  • uliční část hlavní hmoty objektu „A“ zastřešena sedlovou střechou
  • prostor vstupu mírně zapuštěn a zastřešen konzolou přístřešku
  • z galerie sálu je přístup na balkon zastřešující vstup ze dvora
  • tradiční proporce a velikosti otvorů
  • objekt B zastřešen plochou střechou