Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: Obec Tupesy

Platba za tuhý komunální odpad 2021

Vážení spoluobčané.
Informujeme, že poplatky za tuhý komunální odpad je možné hradit bezhotovostně  – převodem na účet. Výše poplatků se pro letošní rok nezměnila a činí 600 Kč na osobu a rok. Za děti do 3 let věku (včetně) je poplatek stanoven ve výši 300 Kč. V případě nemovitostí , kde nejsou hlášeny žádné osoby k trvalému pobytu je stanovena úhrada ve výši 600 Kč za takovou nemovitost.
Číslo účtu pro platbu je 10823721/0100. Jako variabilní symbol – uveďte 1340, jako specifický symbol uveďte číslo popisné příslušného domu.
Za včasnou platbu a třídění odpadů děkujeme.

Tříkrálová sbírka 2021

Vážení spoluobčané.
Při Tříkrálové sbírce dne 9.ledna 2021, bylo v obci Tupesy darováno 40 010 Kč. Koledníkům srdečně děkujeme za jejich pomoc a všem dárcům za štědrost a ochotu pomoci.

Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálová sbírka proběhne v Tupesích v sobotu 9.1.2021. S ohledem na platná opatření není možné, aby skupinky koledníků chodily po jednotlivých domech. Koledování se nebudou v roli králů letos účastnit ani děti. Prosíme všechny, kdo chtějí přispět na činnost Charity, aby v letošním roce sami  přišli k pokladničkám, které budou s koledníky v Sobotu 9. ledna od 10:00 do 10:30 na těchto místech v naší obci :
– U kaple
– U zdravotního střediska
– Souhrady – u dětského hřiště
– Od Boršic – U husy
– Od Břestku – v zatáčce u domu čp 54 – tzv. „Bejkárna“
– Od Zlechova horní ulice – U domu čp 367 – u domu pana Hejdy
– Dolní ulice ke Zlechovu – U domu čp 354  – u bytovky
– Nad plotkama – U lékárny
Vedoucí skupinek budou na těchto místech s pokladničkou v době od 10:00 do 10:30. Prosíme všechny, kdo chtějí podpořit činnost charity, aby k pokladničkám sami přišli. Děkujeme.

Betlémské světlo

Skauti a skautky z oddílu v Tupesích, budou roznášet betlémské světlo – poselství naděje a přání požehnaných vánoc ve středu 23.prosince 2020 od 9:00. S ohledem na snahu co nejvíce omezit osobní kontakty prosíme všechny, kteří budou světlo chtít, alby lucernu , či svíčku dali přede dveře, nebo ji měli připravenu tak, aby nikdo ze skautů nemusel chodit dovnitř. Požehnané vánoce přejí skauti a skautky z Tupes.

Mikuláš

V sobotu 5.12.2020 v 17:00 hodin přijede ke kapli v Tupesích  a slavnostně rozsvítí Vánoční strom.
Mikuláš nebude v letošním roce obcházet jednotlivé domácnosti.
Protože se všichni nemůžeme sejít u rozsvěcení vánočního stromu, bude program od 17:00 přenášen na youtube.
Odkaz najdete na facebooku obce Tupesy.