Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: Obec Tupesy

Strategie cestovního ruchu MIkroregionu Buchlov

Vážení spoluobčané,
Mikroregion Buchlov, jehož je naše obec součástí, začal zpracovávat aktualizaci své strategie, ve které chce vyjasnit priority rozvoje Mikroregionu na období 2022 – 2030.Strategie umožní lépe využít finančních prostředků a je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit Vaše názory na oblast cestovního ruchu a jeho další rozvoj a směrování. Obracím se na Vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování aktualizace strategie a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdffVOCwGJ8_I8AdsRMCoP9X6Ydl4zF5nZUmSReubg67xSMvg/viewform
nebo zde – DOTAZNÍK

Dotazník, prosím, vyplňte nejpozději do neděle 17.7.2022.

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.

Oldřich Vávra

Myslivecká noc

Myslivecký spolek Tupesy – Břestek zve 18. června 2022 od 19:30 na Mysliveckou noc., která proběhne na Orlovně v Tupesích K tanci poslechu hraje DJ Vítězslav Řepa. Bohatá tombola a občerstvení zajištěno. Myslivecký spolek zve srdečně také na  program pro děti, který zde bude probíhat od 17:00.

Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Obec Tupesy se připojila k pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Dnes uvítáme v adaptovaných prostorech rodinu s dítětem ve věku 4 let. Kdo z občanů může přispět drobným vybavením bytu (postele, matrace), kuchyně (hrnky, nádobí, běžné vybavení), ošacením, prádlem a dalším dle vlastní úvahy, prosím kontaktujete obecní úřad. Za pomoc děkujeme.

Výměna zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje

Dne 10.5.2022 byla vyhlášena Výzva k předkládání Žádostí o poskytnutí dotace z Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje.
Datum zahájení příjmu formulářů Žádostí o poskytnutí dotace: 14. 6. 2022 od 8:00 hod.
Datum ukončení příjmu formulářů Žádostí o poskytnutí dotace: 31. 8. 2022 v 17:00 hod.
Odkaz na celé znění výzvy
Bezplatnou pomoc se zpracováním žádostí zájemcům poskytne MAS Buchlov paní Lenka Gregorová tel.: +420 775 340 349, e-mail: gregorova@buchlov.cz
Číslo a název projektu: CZ.05.01.02/03/22_001/0000010 – Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje. Více informací naleznete zde

Zveme na Den matek a Den otevřených dveří základní školy

Základní škola v Tupesích zve rodiče i bývalé žáky na Den otevřených dveří, který proběhne v neděli 8. května.
Bohatý program bude probíhat od 13:00 do 16:00. Svou srdečně učitelé a žáci základní školy.

Kulturní komise Obecního úřadu v Tupesích, děti ze základní a mateřské školy, žáci Základní umělecké školy, folklorní soubor Čutora a Mužský pěvecký sbor Tupešané zvou srdečně na oslavu Dne matek, která proběhne v neděli 8. května od 16:00 na Orlovně.

Stavění Máje

Sbor dobrovolných hasičů a kulturní komise OU Tupesy Vás zvou 30.4.2022 na stavění máje a kladení věnců k památníkům u příležitosti výročí osvobození obce. Stavění máje začne od 15:00.