Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informace k konání konkurzu na pracovní místo ředitele/ ředitelky Základní školy a mateřské školy, Tupesy, příspěvkové organizace konaného dne 14.5.2020

Starosta obce Tupesy ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkurz vyhlásil dne 12.3.2020.

Konkurzní komisi tvořili 3 členové jmenovaní Českou školní inspekcí,1 člen jmenovaný krajským úřadem, 1 člen – zvolený zástupce pedagogického sboru, 1 člen – zvolený radou školy, 2 členové jmenovaní zřizovatelem. Přítomni byly dva odborníci s hlasem poradním, ale bez hlasovacího práva jmenovaní Obcí Zlechov a Obcí Břestek.

Konkurzní komise vyhodnotila podané přihlášky dne 27.4.2020. Žádná přihláška nebyla vyřazena.

Dne 14.5.2020 proběhl konkurz formou řízeného pohovoru.

Na základě celkového vyhodnocení konkursu podle § 5 odst. 5 vyhlášky je výsledné pořadí uchazečů vhodných pro výkon činnosti ředitele/ředitelky Základní školy a  mateřské školy, Tupesy, příspěvkové organizace následující:        

1.            Mgr. Kubiš Štěpán

2.            Mgr. Macková Alena

0 Comments

There are no comments yet

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *