Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aktuality

Místní poplatky 2021

Vážení občané,

poplatek za komunální odpad pro rok 2021 činí 600,- Kč, děti do 3 let včetně 300,- Kč. V případě nemovitostí, kde nejsou hlášeny žádné osoby k trvalému pobytu je stanovena úhrada ve výši 600,- Kč za takovou nemovitost.

Poplatek za psa pro rok 2021 činí 50,– Kč.

Oba poplatky je možno uhradit v hotovosti na obecním úřadě anebo bankovním převodem, č. ú. 10823721/0100, SS číslo domu, VS TKO: 1340, VS pes: 1341.

Splatnost obou poplatků je do 05.10.2021.

Informace pro rodiče dětí navštěvující mateřskou školku v Tupesích

Vážení rodiče,
v mateřské škole v Tupesích byl potvrzen případ onemocnění COVID-19. Děti byly během pobytu v MŠ v rizikovém kontaktu s osobou, u které laboratorní vyšetření prokázalo onemocnění COVID-19.
Na základě rozhodnutí KHS bude dětem MŠ nařízena karanténa. (Karanténa se vztahuje pouze na osoby z rizikového kontaktu, ne na jejich rodinné příslušníky). MŠ bude po dobu karantény uzavřena.
–       prosím očekávejte, že vás bude kontaktovat hygienická stanice
–       již dnes (ve čtvrtek 21.1.) je  nutné, aby děti zůstaly doma v karanténě
–       karanténní opatření budou nařízeny v minimální délce 10 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou
–       karanténní opatření  ukončí ošetřující lékař vašeho dítěte
–       žádanka na test bude vypsána během monitorovaného hovoru s hygienickou stanicí
V Tupesích 21.1.2021, Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy

COVID 19 – očkování

Od pátku 15.1.2021 se mohou občané starší 80 ti let hlásit k očkování proti nemoci COVID 19. Kdo ze seniorů potřebuje pomoct s touto registrací může se obrátit na obecní úřad v Tupesích. Rádi pomůžeme. Vezměte si s sebou telefon.

Platba za tuhý komunální odpad 2021

Vážení spoluobčané.
Informujeme, že poplatky za tuhý komunální odpad je možné hradit bezhotovostně  – převodem na účet. Výše poplatků se pro letošní rok nezměnila a činí 600 Kč na osobu a rok. Za děti do 3 let věku (včetně) je poplatek stanoven ve výši 300 Kč. V případě nemovitostí , kde nejsou hlášeny žádné osoby k trvalému pobytu je stanovena úhrada ve výši 600 Kč za takovou nemovitost.
Číslo účtu pro platbu je 10823721/0100. Jako variabilní symbol – uveďte 1340, jako specifický symbol uveďte číslo popisné příslušného domu.
Za včasnou platbu a třídění odpadů děkujeme.